}

Page not found!

height: 1px; background-image: -o-linear-gradient(left, rgba(0,0,0,0), rgba(0,0,0,0.75), rgba(0,0,0,0)); width: 700px; height:350px; border-radius: 10px;

Nie odnaleziono strony!

box-shadow: 0px 100px 20px -10px rgba(0,0,0,0.35); } color:#333333;

404 Not Found

body { border: 0; div { background-image: -webkit-linear-gradient(left, rgba(0,0,0,0), rgba(0,0,0,0.75), rgba(0,0,0,0)); h2 {
}